Site Overlay

Pozyskiwanie dotacji dla firm można podzielić na trzy główne nurty:

projekty inwestycyjne
projekty szkoleniowe
projekty innowacyjne

Na lata 2014 – 2020 komisja europejska wyznaczyła trend polegający na tym, że bezzwrotne dofinansowania będą otrzymywały przede wszystkim projekty innowacyjne.

Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom grupując w naszych szeregach specjalistów zajmujących się innowacjami w różnych zakresach. Pomożemy Państwu w określeniu możliwości wprowadzenia w Waszej firmie innowacji na poziomie strategii, produktu, logistyki, czy technologii. Zwiększymy tym samym znacząco szanse na otrzymanie bezzwrotnej dotacji z UE. Środki finansowania projektów mogą pochodzić z konkursów ogólnopolskich jak również regionalnych.

Więcej na ten temat w naszych poradnikach dostępnych na stronie:
www.poradniki-dotacjeunijne.pl

ANKIETA

Zainteresowanych pozyskaniem dotacji prosimy o wpisanie danych do ankiety. Wszystkie informacje i analizy wykonywane są bezpłatne z poszanowaniem zasad poufności. W odpowiedzi na wypełnioną ANKIETĘ nasz dział analiz skontaktuje się Państwem i przedstawi możliwości pozyskania dotacji.


Przeznaczenie:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Agencja Innowacji sp z o.o z siedzibą ul. Hoża 86 , 02-682 Warszawa., w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@agencjainnowacji.pl